Positieve Psychologie

Positieve Psychologie in Nederland

wat is positieve psychologie?

Positieve psychologie is gewoon psychologie.

Psychologie, die tak van wetenschap die zich bezighoudt met het denken en het gedrag van de mens.

Althans, zo was de psychologie ooit bedoeld. Maar along the way ging de psychologie over stoornissen, klachten en problemen. Psychologen werden behandelaars die zich met de cliënt bogen over de vraag hoe de client zo klachtenvrij konden leven. Met een fixatie op wat er niet goed ging, en interventies gericht op het verminderen van de last.

Tot het begin van dit millenium. Een belangrijke psycholoog werd voorzitter van de APA (American Psychological Association). Deze Martin Seligman zette samen met zijn collega Mihaly Csikzentmihaly een andere invalshoek eens goed op de agenda van deze wetenschap: de positieve psychologie (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). De heren wilden een grotere focus op optimaal functioneren, krachten, kansen en ontwikkeling, van individu tot maatschappij.

Dat agendapunt is inmiddels uitgegroeid tot een robuuste stroming binnen de psychologie met een enorm veel onderzoek in de laatste vijftien jaar, een serieuze hoeveelheid wetenschappelijke artikelen en boeken, wetenschappelijke tijdschriften (bijvoorbeeld Journal of Positive Psychology en Journal of Happiness Studies). Een kleine greep uit de onderwerpen die de revue passeren: veerkracht, optimisme, hoop, zingeving, geluk, flow en sterke kanten. De uitkomsten van al dat onderzoek worden toegepast op de werkvloer, in het onderwijs, in takken van sport en in de gezondheidszorg.

In Nederland is er ook al veel te doen. De eerste heuse geluksprofessor deed eind jaren ’90 al onderzoek naar, jawel geluk. En op dit moment zijn vele  wetenschappers bezig met positief psychologisch onderzoek. Er zijn daarnaast heel wat experts die op individueel, team- of organisatieniveau positief psychologische methoden aanbieden. Er zijn hand- en studieboeken geschreven door Nederlandse auteurs (zoals dezedeze of deze). Er is een heus tijdschrift dat de toepassing van wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie vertaald voor professionals. En je kunt op verschillende universiteiten een keur aan informatie, vakken en opleidingen vinden (zie eheromaster positieve psychologie en technologiemaster positieve arbeid- en organisatiepsychologie).

kan ik er zelf ook wat mee?

Dat is waar deze website comes in. Check dit:

Ja, dus. Je kunt zeker wat met positieve psychologie. Start gewoon maar es met rondkijken hier op De Positieve Psyche (of op andere websites).

positief zeg!

En dat is dan ook meteen de valkuil. Doorschieten in een focus op de positieve kant van ons bestaan lijkt hoogst onwenselijk. Een mensenleven is een complexe aangelegenheid. We krijgen allemaal ons deel van last en lust, verdriet en euforie, stoornis en kans om uit te blinken. Tja, dit is de leven.

De wetenschap waarin het denken, het voelen en het doen der mens centraal staat dient die complexiteit te volgen. Zo kunnen positief psychologische oefeningen en interventies de al bestaande therapieën en behandelvormen aanvullen. En dan kunnen we positieve psychologie straks weer gewoon psychologie noemen.

samengevat?

De positieve psychologie is de wetenschappelijke studie naar welbevinden en optimaal functioneren. Deze discipline vond haar oorsprong in de Verenigde Staten. Ook in Nederland gebeurt al veel in deze tak van psychologie. Zowel in de praktijk als in onderzoek. 

De uitkomsten van zulks onderzoek zijn een voor iedereen interessant en vullen aan wat we al weten uit de ‘gewone’ psychologie. En die interessante informatie is toe te passen in het dagelijks leven. Hoe? Probeer deze oefening bijvoorbeeld. 

 

Meer weten: